انستیتوت خاورمیانه: بیش‌تر رهبران طالبان پشتون اند

انستیتوت تحقیقاتی خاورمیانه با نشر گزارش تازه‌ای اعلام کرده که از میان ۱۱۳۷ رهبر و مقام طالبان، ۸۹۱ نفر آن پشتون می‌باشند.

انستیتوت تحقیقاتی خاورمیانه در گزارشی گفته که از میان هزار و ۱۳۷ رهبر و مقام ارشد طالبان، ۸۹۱ نفر آن‌ها پشتون، ۵۳ نفر تاجیک، ۲۸ نفر ازبک و ۶ هزاره اند.

طبق این پژوهش، ۴۰ تن از رهبران تراز اول طالبان از قندهار هستند و هیچ زن و هزاره‌ای در کابینه این گروه حضور ندارند.

در این تحقیقات آمده است که ۴۰ مقام ارشد مهم طالبان از جمله رهبر، نخست‌وزیر، وزیران دفاع، تحصیلات عالی، معارف، فرهنگ، انکشاف دهات، کار و امور اجتماعی، فواید عامه، قاضی‌القضات از قندهار هستند و ۱۹ رهبر دیگر طالبان از پکتیا اند.

وزیر داخله، معاون سیاسی نخست‌وزیر، وزیر انرژی و آب و وزیر امور مهاجران از پکتیا هستند.

مطالعات انستیتوت خاورمیانه نشان می‌دهد که پنج عضو رهبری طالبان از جمله خالد حنفی، وزیر تندرو امر به معروف این گروه از قوم پشه‌ای اند.

حمدالله نعمانی؛ وزیر شهرسازی و مسکن طالبان از قوم بلوچ است و سه مقام دیگر طالبان از جمله معاون قاضی القضات محمد قسیم راسخ از قوم ترکمن‌اند.

طبق این گزارش از میان شش هزاره پنج نفر آن معین وزارت‌ها و یکی از آن‌ها رئیس است.

این گزارش جامع‌ترین تحقیق درباره رهبری طالبان است که تاکنون انجام شده است. انستیتوت تحقیقی خاورمیانه جزئیات کامل رهبران طالبان را منتشر کرده است.

براساس این پژوهش، از ۳۳ عضو کابینه طالبان ۲۱ نفر آن در لیست تحریم‌های بین‌المللی قرار دارند. این گزارش افزوده است که جامعه جهانی از‌ میان ۱۱۳۷ عضو رهبری طالبان، تنها حدود ۶ درصد آن‌ها را تحریم کرده است.

بنابر این تحقیق، از میان ۳۳ عضو کابینه طالبان، ۲۷ نفر آن از قوم پشتون هستند.

نورالدین عزیزی؛ وزیر تجارت طالبان، قاری دین محمد حنیف؛ وزیر اقتصاد و فصیح‌الدین فطرت؛ ریيس ستاد ارتش طالبان از قوم تاجیک، عبدالسلام حنفی؛ معاون اداری نخست‌وزیر طالبان و عطاءالله عمری، وزیر زراعت از قوم ازبک هستند.

هیچ زن و هیچکس از قومیت های ترکمن و هزاره در کابینه حکومت طالبان حضور ندارند.

در این گزارش آمده است که ۱۶ عضو ارشد طالبان از جمله رییس استخبارات و وزیر مالیه طالبان از ولایت غزنی اند.

۱۹ عضو ارشد طالبان از ولایت میدان وردک اند که عمده آن‌ها از سطح وزیر و رئیس عمومی پایین‌تر اند.

مولوی قدرت‌الله ابوحمزه؛ والی طالبان در کنر تنها مقام طالبان از ولایت بلخ است که در میان رهبران ارشد طالبان قرار دارد.

از کابل شش نفر در هیات رهبری طالبان حضور دارند که در میان آن‌ها نام شیخ نورمحمد ثاقب، وزیر حج و اوقاف قرار دارد.

مطالب مرتبط