دادگاه اروپایی هنگری را به دلیل نقض قوانین مربوط به پناهجویان، 200 میلیون یورو جریمه کرد

دیوان دادگستری اتحادیه اروپا با صدور حکمی کشور هنگری را به دلیل «عدم انجام تعهدات و نقض قوانین اتحادیه اروپا» در خصوص پناهجویان به پرداخت ۲۰۰ میلیون یورو جریمه محکوم کرد.

این حکم که امروز پنج‌شنبه، 13 جون صادر شد همچنین دولت هنگری را مکلف می‌سازد که تا زمان رعایت قوانین اتحادیه اروپا روزانه یک میلیون یورو جریمه بپردازد. این مبلغ به طور خودکار از سهم هنگری از بودجه این اتحادیه کم می‌شود.

پیشتر از اجرای حکم این دادگاه در سال ۲۰۲۰ امتناع کرده بود.

پیش از این اتحادیه اروپا بخشی از سهم  هنگری از بودجه این اتحادیه را به دلیل عدم رعایت حقوق بشر و نقض آزادی‌های مدنی در این کشور که در واقع ناقض قوانین اتحادیه اروپا بوده‌اند، مسدود کرده بود.

بر اساس رأی دیوان دادگستری اتحادیه اروپا هنگری متهم است که قوانین پناهندگی این اتحادیه را به طور سیستماتیک نادیده می‌گیرد.

این دادگاه در حکم سال 2020 خود که اکنون دوباره اجرایی شده‌است، با متهم کردن هنگری به عدم رعایت قوانین مهاجرتی و پناهندگی اتحادیه اروپا، به این کشور دستور داد تا سیاست خود را تغییر دهد.

از آنجا که هنگری این حکم را نادیده گرفت، کمیسیون اروپا اقدام قانونی جدیدی را آغاز کرد که منجر به قضاوت روز پنج‌شنبه شد.

ویکتور اوربان؛ نخست‌وزیر هنگری در پی صدور حکم دیوان دادگستری اروپا، آن را «ظالمانه و غیرقابل قبول» دانست. او گفت: «به نظر می‌رسد مهاجران غیرقانونی برای بوروکرات‌های بروکسل مهم‌تر از شهروندان اروپایی هستند».

مطالب مرتبط