اشرف‌غنی: تفنگ مشروعیت نمی‌آورد؛ صبر مردم بی‌پایان نیست

اشرف غنی؛ رییس جمهور پیشین افغانستان در پیام عیدی خود به طالبان هشدار داده که صبر مردم محدود است و آن‌ها حکومت مشروع می‌خواهند. او تاکید کرده که شمشیر و تفنگ مشروعیت نمی‌آورد.

اشرف‌غنی؛ رییس‌ جمهور پیشین افغانستان، امروز شنبه، ۲۶ جوزا در پیام عیدی خود گفته که مردم کشور نظام مشروع و حکومت قابل قبول برای همه می‌خواهند؛ «اما ترجیح می‌دهند این کار از راه صلح‌آمیز صورت گیرد.»

در همین حال، آقای غنی هشدار داده که صبر مردم افغانستان نامحدود نیست.

اشرف‌غنی در پیام عیدی خود همچنین گفته است که مردم در حال حاضر «طرفدار جنگ و خون‌ریزی نیستند، زیرا ضرب‌المثلی دارند که می‌گوید که گرهی که با انگشت باز می شود نیاز به دندان و مشت ندارد.»

در همین حال، ریيس‌ جمهور پیشین هشدار داده که ممکن است مردم برای رسیدن به مطالبات‌شان به خشونت متوسل شوند که به گفته آقای غنی «راه ویرانی و تباهی کشور است که در نیم قرن گذشته با درد و رنج بارها تجربه شده است.»

از سوی دیگر او در بخشی از این پیام با اشاره به مثل «آزموده را آزمودن خطاست»، گفته است که «ایجاد و تحکیم مشروعیت هرگز نباید به معنی روی کار آمدن مجدد افراد آزموده شده و منفور قبلی تلقی شود.»

رییس‌ جمهور پیشین افغانستان که در سال ۲۴ اسد ۱۴۰۰ از کشور فرار کرد و به دنبال آن طالبان بر کابل تسلط یافت، گفته که «خودکامگی، شمشیر، تفنگ و انفجار» نمی‌تواند مشروعیت بیاورد. به گفته او مشروعیت در دست مردم است و از «حکم و مشارکت» مردم برمی‌آید.

او در این پیام بر روی کار آمدن نظام مشروع و «شفافیت در استفاده از بیت‌المال» تاکید کرده است.

مطالب مرتبط