خبرنگار تلویزیون معارف از بند طالبان آزاد شد

طالبان در پروان خبرنگار پیشین تلویزیون معارف را پس از دو روز بازداشت آزاد کردند.

منابع محلی در پروان می‌گویند که طالبان امروز شنبه، ۲۶ جوزا عبدالله دانش؛ خبرنگار پیشین تلویزیون معارف را آزاد کرده‌اند.

عبدالله دانش دو روز پیش هنگام برگشت از کابل در ولسوالی بگرام از سوی نیروهای استخبارات طالبان به‌دلیل نامعلوم بازداشت شده بود.

به‌گفته‌ منابع، آقای دانش صبح امروز آزاد شده است. شرایط آزادی او تاکنون روشن نیست.

طالبان هم هنوز به‌گونه‌ رسمی در این باره چیزی نگفته‌اند.

عبدالله دانش پیشینه‌ کار در تلویزیون‌ خصوصی میترا، تلویزیون دولتی معارف و رادیو دنیا در پروان را دارد؛ اما به‌گفته‌ منابع، او از چندین ماه به این‌سو بیکار بود.

طالبان پس از تسلط بر افغانستان محدودیت‌های شدیدی بر رسانه‌های این کشور وضع کرده‌اند. این گروه بارها خبرنگاران را بازداشت و زندانی کرده‌ است.

مطالب مرتبط