سربازگیری طالبان از کودکان؛ ده‌ها کودک بدخشانی جمع‌آوری و به یک مرکز نظامی منتقل شدند

منابع در ولایت بدخشان در شمال‌شرق کشور گزارش دادند که طالبان دست‌کم 30 کودک زیر سن را از چندین مدرسه دینی در این ولایت جمع‌آوری کرده و به یک مرکز ویژه برای فراگیری آموزش‌های نظامی منتقل کرده‌اند.

عکس: آرشیف

این منابع امروز شنبه، 27 جوزا گفتند که جمعه‌خان فاتح؛ ولسوال طالبان برای ولسوالی نسی دست‌کم ۳۰ کودک بین ۱۰ تا ۱۸ سال را از مدرسه‌های دینی این ولسوالی برای سربازگیری استخدام کرده است.

این کودکان از یک ماه به این‌سو در منطقه‌ تربیه معلم ولسوالی نسی در یک مرکز ویژه مصروف تمرینات نظامی هستند و همه‌روزه از سلاح‌های سبک و سنگین آموزش انداخت و کوه‌نوردی می‌بینند.

به گفته منابع، با وجود مخالفت خانواده‌ها، جمعه‌خان فاتح این کودکان را جذب این مرکز ویژه نظامی کرده‌ و اعضای خانواده‌های‌شان‌ را تهدید کرده تا مداخله نکنند.

طالبان هنوز درباره این موضوع چیزی نگفته‌اند.

مدرسه‌های دینی از سال‌ها به این سو مرکز سربازگیری طالبان بوده است و در دو دهه گذشته بیشترین نیروهای طالبان از همین مدرسه‌ها تامین شده‌است. با این حال این گروه پس از تسلط بر افغانستان گفته بود که کودکان در صفوف این گروه حضور ندارند.

با تسلط طالبان مدرسه‌سازی از سوی این گروه نیز به شدت افزایش یافته و بر اساس گزارش‌های رسمی طالبان، صدها مدرسه جدید طی حدود سه حال حاکمیت این گروه ایجاد شده است.

مطالب مرتبط