ازدواج زودهنگام از ترس طالبان

شبکه خبری آسیا با نشر گزارش تازه‌ای می‌گوید که خانواده‌ها در افغانستان از ترس ازدواج دختران شان با یک عضو طالبان، تصمیم به ازدواج زودهنگام آنان می‌گیرند.

شبکه خبری آسیا گفته است که با مسدود شدن دروازه‌های مکاتب از سوی طالبان و افزایش دانش‌آموزان مدرسه، این نگرانی در میان خانواده‌ها افزایش یافته است.

در گزارش این شبکه خبری آمده: «ازدواج‌های زودهنگام و اجباری مستقیما با وضعیت اضطراری مکتب‌ها و ممنوع ساختن آموزش دختران بالای ۱۲ سال از سوی طالبان مرتبط است».

شبکه خبری آسیا افزوده است که تصمیم طالبان مبنی‌بر ممنوعیت آموزش و تحصیل دختران و زنان در افغانستان، منجر به محرومیت دست‌کم ۱.۵ میلیون دختر از ادامه آموزش شده است.

این در حالی است که صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد (یونیسف) پیش از این در گزارشی هشدار داد که «هیچ کشوری نمی‌تواند پیش‌رفت کند، وقتی نیمی از جمعیتش عقب بماند».

مطالب مرتبط