نماینده امارات با اوتونبایوا درباره افغانستان گفتگو کرد

محمد ابوشهاب؛ نماینده دایمی امارات متحده عربی در سازمان ملل با رزا اوتونبایوا؛ رییس یوناما درباره افغانستان گفتگو کرده است.

محمد ابوشهاب؛ نماینده دایمی امارات متحده عربی در سازمان ملل از گفتگویش با رزا اوتونبایوا؛ رییس هیات معاونت سازمان ملل متحد در کابل (یوناما) درباره افغانستان خبر داده است.

نمایندگی دایمی امارات متحده عربی در سازمان ملل متحد در صفحه ایکس خود گفته است که در این دیدار درباره آخرین تحولات در آستانه برگزاری نشست سوم دوحه، کار یوناما در راستای یک افغانستان مرفه از جمله برای زنان و دختران آن، گفتگو کردند.

این در حالی است که قرار است دور سوم  نشست دوحه با حضور نمایندگان طالبان به زودی برگزار شود.

مطالب مرتبط