مجمع فدرال خواهان:

تعامل جهان با طالبان جفای آشکار به مردم افغانستان است

جریان سیاسی زیرنام «مجمع فدرال خواهان افغانستان» که از سوی شماری سیاسیون و مقامات پیشین افغانستان ایجاد شده، نسبت به برگزاری سومین نشست دوحه با میزبانی سازمان ملل و با حضور طالبان ابراز نگرانی کرده و افزوده که تعامل با طالبان و اقداماتی در راستای واگذاری کرسی افغانستان در سازمان ملل به طالبان، جفای آشکار در حق مردم افغانستان است.

در یک بیانیه این جریان سیاسی که امروز پنج‌شنبه، 31 جوزا منتشر شده آمده‌است که دعوت از طالبان در غیاب مردم، تکرار تجربه‌های شکست خورده و نشست‌های ناکام قبلی چون بن و دوحه است.

بیانیه افزوده‌است: «عنوان کردن مفاهیم مبهم مانن دولت فراگیر و حکومت همه‌شمول و اشاره‌های نمایشی به نام جامعه مدنی، حقوق بشر و زنان، چشم‌پوشی از واقعیت‌‌‌های عریان جامعه‌ متکثر قومی و فرهنگی افغانستان و طفره رفتن از راه‌‌‌های حل موثر و بنیادی می‌باشد».

این مجمع از تعیین نماینده ویژه سازمان ملل متحد استقبال کرده و خواهان «گفت‌وگوهای صادقانه» و «منصفانه» شده و گفته که طالبان به هیچ صورت از مردم افغانستان نمایندگی نمی‌کنند.

در بیانیه مجمع فدرال خواهان آمده‌ که در شرایط کنونی که هیچ توافقی حاصل نشده و طالبان هیچ تغییری نیافته و به هیچ یک از تعهدات خود پایبند نیستند، «هر نوع تلاش و اقدام برای واگذاری کرسی افغانستان در سازمان ملل را به گروه طالبان، جفای آشکار در حق ملت افغانستان و همراهی با ناقضان حقوق بشر می‌دانیم».

این جریان سیاسی از سازمان ملل خواسته‌است که ضرورت ایجاد «جمهوری فدرال» را شامل آجندای حل بحران افغانستان سازد و تاکید کرده که «فدرالیزم» از تجزیه و مداخلات خارجی در امور افغانستان جلوگیری می‌کند.

 شماری از چهره‌های سیاسی از جمله سرور دانش، عبداللطیف پدرام، جنرال عبدالمالک، داکتر رسول طالب، فیض‌الله ذکی، و شماری از نمایندگان مجلس و فعالان سیاسی عضو این جریان سیاسی اند.

مطالب مرتبط