فایق: طالبان نمی‌توانند از مردم افغانستان نمایندگی کنند

در آستانه سومین دور نشست دوحه، شورای امنیت سازمان ملل متحد در مورد افغانستان نشستی برگزار کرد، در این نشست نصیراحمد فایق؛ نماینده دایمی افغانستان در سازمان ملل گفت: «طالبان نمی‌توانند از مردم افغانستان نمایندگی کنند.»

نصیراحمد فایق؛ سرپرست نمایندگی دایمی افغانستان در سازمان ملل متحد جمعه‌شب، اول سرطان گفت که گروه طالبان نمی‌تواند از مردم افغانستان نمایندگی کند.

فایق همچنین از دستور کار و ترکیب سومین نشست دوحه انتقاد کرد و افزود که حذف زنان، جامعه مدنی و فعالان حقوق بشر از نشست دوحه نقض منشور جهانی حقوق بشر و قطعنامه‌های شورای امنیت است.

فایق گفت که در نشست سوم دوحه، مؤلفه‌های سیاسی بحران و مسائل حقوق بشر در افغانستان نادیده گرفته شده است. به گفته فایق، دعوت نکردن از زنان، فعالان حقوق بشر، جامعه مدنی و گروه‌های سیاسی به معنای شکست کنفرانس و عادی‌سازی شرایط موجود در افغانستان است.

او افزود که هرگونه تعامل با طالبان باید با در نظرگرفتن منشور سازمان ملل متحد و کنوانسیون‌های بین‌المللی مربوط به حقوق بشر باشد.

نماینده افغانستان در سازمان ملل گفت که تجربه نشان می‌دهد اگر در نشست‌های مربوط به افغانستان به مسائل کلیدی مانند حقوق بنیادین مردم، تهدیدهای روزافزون امنیتی، مواد مخدر و مسائل حقوق بشری پرداخته نشود، بن‌بست کنونی تشدید خواهد شد.

او گفت که بدون نمایندگی متعادل از همه گروه‌ها، اقشار جامعه، زنان و اقلیت‌های قومی و مذهبی، صلح پایدار در افغانستان برقرار نخواهد شد. به گفته فایق، طالبان یک گروه است و نمی‌تواند از مردم افغانستان نمایندگی کند.

نصیر احمد فایق با اشاره به شرایط وخیم زنان در افغانستان تأکید کرد که رژیم آپارتاید جنسیتی در افغانستان نباید عادی‌سازی شود.

او گفت که چارچوب نشست آتی دوحه متفاوت از دو نشست پیشین است و بدون مشارکت زنان، گروه‌های سیاسی و قومی در افغانستان نمی‌توان به هدف رسید.

نماینده افغانستان نشست دوحه را یک فرصت دانست و گفت که سازمان ملل باید با مشارکت معنادار طرف‌ها روی یک نقشه راه برای حل بحران افغانستان به توافق برسد.

فایق از انتصاب هماهنگ‌کننده ویژه سازمان ملل برای افغانستان حمایت کرد و گفت که مردم از جنگ خسته شده‌اند و صلح می‌خواهند و برقراری صلح و ثبات تنها از طریق مشارکت جمعی و ایجاد حکومت مشروع و قابل قبول ممکن است.

فایق گفت که در زیر چتر حاکمیت طالبان، تبعیض، نابرابری، قتل فراقانونی، شکنجه و زندانی شدن زنان، اعضای جامعه مدنی و خبرنگاران افزایش یافته است.

او بحران اقلیمی و فقر و گرسنگی را یک تهدید جدی برای افغانستان خواند و گفت که ۲۹میلیون تن در افغانستان نیازمند کمک‌های بشردوستانه هستند.

در همین حال، رزا اوتونبایوا؛ رییس یوناما نیز در این نشست گفت: «طالبان فعالیت زنان را در بخش خصوصی محدود کرده‌ است.»

نماینده دبیرکل سازمان ملل در افغانستان  گفت که طالبان در بخش اقتصادی سیاست «خودکفایی» را ادامه داده‌ است. او افزود که طالبان فضا را برای زنان به خصوص در بخش خصوصی محدود کرده است.

خانم اوتونبایوا در نشست شورای امنیت خواستار حمایت بیشتر از کارآفرینان زن شد.

او در این نشست گفت که طالبان به خصوص در بخش خصوصی و سیاست‌گذاری‌های عمومی سیاست خودکفایی خود را ادامه داده که به گفته او مثبت است. نماینده دبیرکل سازمان ملل اما افزود فضای که برای زنان داده شده محدود است.

اوتونبایوا گفت که باید از کارآفرینان زن از طریق تامین مالی یا دادن ویزا حمایت شود تا آنها بتوانند از نمایشگاه‌های که در خارج از افغانستان برگزار می‌شوند بازدید کنند.

مطالب مرتبط