افغانستان ۱۱ میلیون آواره دارد

کمیساریای عالی سازمان ملل متحد اعلام کرده که نزدیک به ۱۱ میلیون افغان در داخل و بیرون از افغانستان آواره‌اند.

کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان اعلام کرده که حدود سه چهارم همه پناهندگان جهان از پنج کشور؛ افغانستان، سوریه، ونزویلا، اوکراین و سودان جنوبی هستند.

نشریۀ نیو هیومنتریان(New Humanitarian) که در سال ۱۹۹۵ میلادی توسط سازمان ملل متحد ایجاد شد، اخیرا با نشر گزارشی اعلام کرد که حدود ۱۰.۹ میلیون افغان مجبور به ترک خانه هایشان شده اند که اکثریت آن‌ها در داخل افغانستان آواره هستند یا به کشورهای همسایه، به ویژه ایران و پاکستان پناهنده شده اند.

براساس این نشریه، تا پایان سال ۲۰۲۳ میلادی بیش از ۴۳.۴ میلیون بی‌جا شده در جهان وجود داشت، اما تا پایان ماه می سال ۲۰۲۴ رقم بی‌سابقه ۱۲۰ میلیون تن جبرا از مناطق اصلی‌شان بی‌جا شدند.

مطالب مرتبط